Skip to main content

Werkzaamheden week 8 en 9

19 februari 2024

Deze week gaan de werkzaamheden voor het afwerken en ontgraven van het terrein verder. Naast het grondwerk vinden er laswerkzaamheden plaats aan de tijdelijke damwanden en de ringbalk van de hal. Hiermee creëren we een grondkerende constructie en daarmee een veilig fundament voor de tijdelijke hal. Deze werkzaamheden vinden plaats op het middenterrein en ter hoogte van de Sliksloot. De voorbereidende werkzaamheden zijn nodig om de hal te kunnen plaatsen. 

Aanbrengen leidingwerk luchtwassers
Om straks veilig in de hal te kunnen werken zijn in week 7 de componenten van de luchtzuivering geïnstalleerd. In week 8 gaan wij verder met de installatiewerkzaamheden en het aanbrengen van het benodigde leidingwerk. Het stalen leidingwerk verbindt straks de luchtzuivering met de hal.

Overlast voor de omgeving
De ontgraving en het aanbrengen van de hulpdamwand kunnen geluidsoverlast veroorzaken voor omwonenden. Tijdens de werkzaamheden worden omgevingsmetingen uitgevoerd.