Skip to main content

Werkzaamheden komende twee weken

6 februari 2024

Gisteren is papierpulp aangebracht op het grote zanddepot aan de zuidkant van het bouwterrein. Hiermee wil de aannemer voorkomen dat het zand verstuift. Ook begint deze week de opbouw van de saneringshal ten plaatse van het eerste ontgravingsgebied.

In de afgelopen weken is het middenterrein ontgraven (in schone grond) en uitgevlakt om de hal te kunnen plaatsen. Om de stabiliteit van de hal te garanderen worden korte damwandplanken gezet. Langs de Sliksloot vinden er ontgravingswerkzaamheden plaats om de belasting op de damwand te verlagen. Dit compenseert het gewicht van de hal.

De opbouw van de hal gaat enkele weken in beslag nemen. Wanneer het dak gemonteerd is, begint de montage van de installaties in de hal. Daarover volgt later meer informatie.

Overlast voor de omgeving
De ontgraving en het aanbrengen van de damwandplanken kunnen geluidsoverlast veroorzaken voor omwonenden. Tijdens de werkzaamheden worden omgevingsmetingen uitgevoerd.