Skip to main content

Werkzaamheden 5-20 januari in beeld

22 januari 2024

Op 5 januari gingen de werkzaamheden weer van start. Op het middenterrein werd afgelopen weken hard gewerkt aan het verwijderen van de asfaltverharding. Een terugblik in beeld.

Werkzaamheden jan 2024

Toelichting
Met een asfaltfrees is het asfalt verwijderd en met een transportband in een binnenvaartschip geladen. Na het frezen van het asfalt is het overige asfalt verwijderd met behulp van een rupskraan. Vervolgens is het asfalt gebroken met een puinbreker en afgevoerd met een binnenvaartschip naar de asfaltcentrale.