Skip to main content

Beoordelingsbrief monitoringsrapport IBC 2022 ontvangen van de DCMR

Monitoringsrapport 202213 juni 2023

De DCMR heeft via een beoordelingsbrief laten weten dat het beoordeelde monitoringsrapport IBC 2022 van 20 maart 2023 voldoet aan het bodemsaneringsbeleid van de provincie Zuid-Holland.

De werking van het IBC-maatregel wordt jaarlijks gecontroleerd door Geofoxx-TTE. De monitoring vindt plaats in opdracht van het ministerie van IenW. De rapportage van deze jaarlijkse monitoring is eind maart 2023 aangeleverd door TTE consultants in opdracht van IenW bij de DCMR.

De controle bestaat uit:

  • Het monitoren van de grondwaterstanden langs de damwand.
  • Het monitoren van de onttrekkingsdebieten.
  • Het monitoren van de werking van de waterzuivering door middel van analyses van het effluent.
  • De jaarlijkse monitoring van de waterkwaliteit zowel binnen als direct buiten de IBC-maatregel.

De uitgebreide adviesbrief en het monitoringsrapport zijn op deze website beschikbaar in het overzicht monitoringsrapportages.