Skip to main content

Werk in uitvoering: Slijpen en lassen voor een toekomstbestendige damwand

20 december 2022

Damwandverbetering 1De damwand rondom het voormalige EMK-terrein krijgt sinds begin oktober een opknapbeurt. Vanaf een boot werkt aannemer Ploegam namens Dura Vermeer aan de eerste stap van de damwandversterking. Dat betekent veel slijp- en laswerk én rekening houden met eb en vloed.

Op de boot van aannemer Ploegam zijn dagelijks vier man aan het werk. Een constructiewerker, twee lassers en een schipper treffen de voorbereidingen voor de damwandverankering. Voorman Elroy Dost vertelt: ‘We zijn begonnen met de gording. Dat is een metalen balk in H-vorm, die we horizontaal vastlassen aan de damwand. In totaal monteren we maar liefst 435 meter aan gording. Al die balken samen zorgen ervoor dat de extra druk op de damwand goed wordt verdeeld.’

Die extra druk ontstaat als straks de groutankers zijn aangebracht. Dat zijn lange stangen die diagonaal door de damwand worden geboord. Als ze bijna op het diepste punt zijn, gaat er grout bij: een mengsel van cement en water. Dit vormt diep in de grond een betonprop. Als die eenmaal is uitgehard zit het groutanker muurvast.

Eb en vloed

De groutankers worden straks aangebracht in speciale bevestigingspunten. ‘Die heten ankerstoelen’, vertelt Dost. ‘We lassen er in totaal 182 vast.’ Het is dus flink doorwerken voor de mensen van Ploegam.

En dan is er nog het getij: de Hollandsche IJssel staat in open verbinding met zee en heeft dus te maken met eb en vloed. Dit heeft grote invloed op het werk dat verzet kan worden. ‘Bij gunstig tij lassen we gerust veertien ankerstoelen per dag vast. Maar is het tij ongunstig, dan zijn het er maar zeven.’

Damwandverbetering 2Lasdeken

Ook veiligheid speelt een belangrijke rol bij de werkzaamheden. Dost laat een lasdeken zien. ‘Die gebruiken we om het slijpsel op te vangen dat vrijkomt bij ons werk. Het is niet schadelijk voor de mens, maar wel voor het milieu. Daarom vangen we het op en voeren we het volgens de regels af.’

Op de boot wordt secuur gewerkt. Dat is nodig, want van tevoren is precies vastgelegd hoe het werk aan de damwand uitgevoerd moet worden. ‘Elk onderdeel moet de juiste maat hebben en ook de lasdikte is aan voorschriften gebonden. Ons slijp- en laswerk wordt dan ook regelmatig gecontroleerd op dikte, breedte en scheuren,’ legt Dost uit.

Kapitein van tachtig

De slijper en lassers op de boot worden ondersteund door schipper Hans Ros. Met zijn tachtig jaar is hij met recht een oude rot in het vak te noemen. De ervaren kapitein woont doordeweeks op het schip, zodat hij niet elke dag naar huis hoeft te rijden. Maar Ros is meer dan schipper alleen. Hij kookt voor zijn collega’s en bedient de hijskraan op het schip.

Het werk heeft voor hem geen geheimen, vertelt hij. ‘Ik doe dit al sinds mijn veertiende. In 1992 ging ik met pensioen, maar toen ik een paar jaar thuis zat vroeg mijn oude werkgever of ik een klein klusje voor hem kon doen. En nu, dertig jaar later, zijn we hier’, lacht hij.

Half december

Nog tot half december ligt Ros met de boot van Ploegam in het water van de Sliksloot. Tegen die tijd moet het werk hier klaar zijn, want dan meren de Krimpense schippers hier aan voor de kerstperiode. Maar voor Ros is het niet de laatste klus: ‘Zolang ik doorga, blijf ik gezond. Ik ga voorlopig nog niet achter de geraniums zitten.’