Skip to main content

Dit is Stormpolderdijk: Interview met Arjan Bosker

14 juli 2022

Het is februari 2006 als Arjan Bosker, de gloednieuwe directeur Ruimte en Burgerzaken bij de gemeente Krimpen aan de IJssel, kennismaakt met het aan de Stormpolderdijk gelegen EMK-terrein. Alweer 16 jaar later heeft het project nog steeds zijn aandacht. ‘Dit terrein in de Rotterdamse regio is maar liefst circa 6 hectare groot. Het is buitengewoon interessant als je dat opnieuw kunt gaan ontwikkelen.’

Foto Arjan Bosker op SPDDie dag in 2006 is Boskers allereerste werkdag bij de gemeente Krimpen aan den IJssel. Hij mag gelijk aanschuiven bij een bijeenkomst waar diverse partijen hun handtekening zetten onder afspraken voor de herontwikkeling van het EMK-terrein. Er wordt een onderzoekstraject gestart naar toekomstig gebruik van het gebied.

De afspraken zijn tot stand gekomen nadat het toenmalige ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) gelden beschikbaar stelde voor de bodemsanering van het EMK-terrein. Het terrein, vernoemd naar de Exploitatiemaatschappij Krimpen die er in de jaren 70 actief was, kan daarmee gesaneerd worden. Vervolgens zou het terrein opnieuw in gebruik genomen kunnen worden met functies als wonen, werken en groen.

Plan Stormeiland

De herontwikkeling waar de partijen in 2006 op inzetten past goed bij de ideeën die de gemeente Krimpen aan den IJssel in die tijd voor het gebied maakt. De Stormpolder moet nieuw leven ingeblazen worden, is de gedachte. Landschapsarchitect Adriaan Geuze (West8) krijgt de opdracht een masterplan voor stedenbouwkundige ontwikkeling te maken. In 2006 presenteert Geuze zijn plan Stormeiland. Het plan kenmerkt zich door een geleidelijke transformatie van het plangebied, waarbij veel kansen worden geboden aan de markt om zelf initiatieven te ontplooien.

Een deel van de grond in de Stormpolder kan worden gebruikt om appartementen op te bouwen – een wens die aansluit bij de ontwikkeling die de gemeente op dat moment voor ogen heeft. Maar de gemeenteraad besluit anders en gaat mee in de zorgen van veel ondernemers in de Stormpolder. Die zien de komst van woningbouw in het gebied niet zitten: de bouw van huizen betekent dat zij meer rekening zullen moeten houden met omwonenden. De gemeenteraad stemt tegen het plan Stormeiland, maar voor behoud en vernieuwing van de Stormpolder als bedrijventerrein.

Veel belangstelling voor kavels

Vele jaren later, in 2018, kan aannemer Dura Vermeer van het EMK-terrein de sanering eindelijk in gang zetten. De gemeente Krimpen aan den IJssel koopt het terrein dan officieel van het Rijksvastgoedbedrijf. De daadwerkelijke overdracht zal volgen na de oplevering van het gesaneerde terrein. Bosker: ‘We hebben de grond aangekocht, een nieuw bestemmingsplan voor Stormpolderdijk vastgesteld en er ligt een nieuw inrichtingsplan. Wij zijn er klaar voor om de gesaneerde kavels in de verkoop te doen; daar is veel belangstelling voor. Maar door diverse tegenslagen heeft  de sanering stilgelegen. Als gemeente kun je dan  niet veel meer dan afwachten.’

Buitengewoon interessant

En dat is jammer, vindt Bosker. ‘Mensen werken in de Stormpolder, hebben er hun bedrijf, kopen er een auto, wandelen er door het Stormpoldervloedbos en nemen er de waterbus naar Rotterdam of Dordrecht. En de ligging is kansrijk: midden in de Rotterdamse regio, goed bereikbaar via de Hollandse IJssel en de Nieuwe Maas, in een gebied met natuur én bedrijvigheid. Als je dat opnieuw kunt gaan ontwikkelen is dat buitengewoon interessant.’

Heel veel kansen

Bosker kijkt uit naar de nieuwe toekomst van Stormpolderdijk. Dat wordt nu eindelijk weer heel concreet nu het projectteam bezig is met de uitwerking. Over 10 jaar ziet hij een Stormpolder voor zich waarin het EMK-terrein opnieuw is ontwikkeld met diverse bedrijvigheid en aan de rand een groenstrook. ‘Misschien verhuizen er wel bedrijven van elders in de gemeente naar de Stormpolder, en kunnen we die locaties vervolgens gebruiken voor woningbouw. Je moet het zo zien: Krimpen aan den IJssel is – inclusief water – 9 vierkante kilometer groot. Elke vierkante meter in deze gemeente heeft een functie. Als je er dan in één klap zoveel hectare bij krijgt, biedt dat heel veel kansen.’