Skip to main content

Uitvoeringsplan in voorbereiding en save the date 12 september

13 juli 2022

De afgelopen periode is het projectteam aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van het uitvoeringsplan voor de werkzaamheden op terrein Stormpolderdijk. Dit vordert inmiddels gestaag. Na de zomer verwacht het projectteam het uitvoeringsplan op te kunnen leveren. 

Medio september organiseren we een inloopbijeenkomst voor omwonenden, bedrijven en belanghebbenden om toe te lichten hoe de uitvoering eruit gaat zien en wat men kan verwachten als de uitvoering van start gaat. 

Deze bijeenkomst vindt plaats in ontmoetingscentrum De Tuyter te Krimpen a/d IJssel op 12 september 19.30-21.00 uur. U kunt hier terecht als u meer wilt weten over de uitvoeringsfase. Leden van het projectteam zijn aanwezig voor al uw vragen. Goed om deze datum alvast te noteren.

Planning SPD