14 april 2022

Het voormalige EMK-terrein in de Krimpense Stormpolder is eind jaren 80 grondig ingepakt. Als onderdeel van deze isolatie is destijds een stalen damwand geplaatst, langs de Sliksloot en de Hollandsche IJssel. Deze damwand functioneert nog altijd naar behoren en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Dat blijkt uit onderzoek door aannemer Dura Vermeer en een review hierop door Deltares en Ingenieursbureau Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Jeroen websiteIsoleren, beheersen en controleren

Jeroen van den Nouweland, projectleider bij Ingenieursbureau Krimpenerwaard, weet veel van de damwanden rondom het voormalige EMK-terrein. Hij vertelt: ‘De damwanden zijn onderdeel van de IBC-methode die in de jaren 80 is toegepast. Deze afkorting staat voor isoleren, beheersen en controleren. Het terrein wordt nog altijd goed in de gaten gehouden. Vooral de grondwaterstand wordt op een kunstmatig laag niveau bemalen, en regelmatig gecontroleerd. Dat is belangrijk, want zo kunnen we voorkomen dat de druk op de wanden te hoog wordt. Ook het aanmeerverbod voor schepen en het opslagverbod direct achter de damwand dragen hieraan bij.’

Onderzoek

Om er zeker van te zijn dat de damwanden veilig en stabiel zijn, is onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken. Jeroen: ‘De damwandconstructie is grondig doorgelicht, zowel onder als boven de waterlijn. De lengte, dikte en staalkwaliteit van de damwand zijn geverifieerd en  ook de scheefstand en afroesting zijn onderzocht. Bij die inspecties zijn geen fundamentele beschadigingen aangetroffen door Dura Vermeer. De damwand doet nog steeds wat-ie moet doen: de verontreinigde grond op z’n plek houden.’

Blik op de toekomst

Van den Nouweland: ‘We wilden natuurlijk ook weten of de damwanden sterk genoeg zijn om hun werk te doen tijdens de sanering. En erna, als het voormalige EMK-terrein in gebruik wordt genomen als bedrijventerrein Stormpolderdijk.’ Fugro heeft daarvoor in opdracht van Dura Vermeer talloze damwandberekeningen uitgevoerd. Daarin zijn vijf verschillende doorsnedes beschouwd, en alle bouwfases en gebruiksfase zijn doorgerekend. Het leverde een rapport op van bijna 4.000 pagina’s. ‘Zo’n berekening is best lastig,’ legt Van den Nouweland uit. ‘Je hebt namelijk met veel variabelen te maken, zoals de verschillende grondsoorten, waterdieptes en krachten op de damwand.’

Waardevol bedrijventerrein

De uitkomsten van de onafhankelijke review door Ingenieursbureau Rotterdam en kennisinstituut Deltares wijzen uit dat een aantal aanpassingen moet worden doorgevoerd voor de sanering van het EMK-terrein kan beginnen. Daar was in de aanbesteding al rekening mee gehouden. De voorgestelde maatregelen volstaan. ‘Daar gaat Dura Vermeer eerst mee aan de slag. De aannemer gaat onder meer de complete verankering van de damwanden vernieuwen’, vertelt Van den Nouweland. Na de bodemsanering wordt de damwand vervolgens verlaagd. Langs de damwand loopt straks ook een aantrekkelijke groenstrook. Van den Nouweland ziet het al voor zich: ‘Genieten van je pauze kan dan tijdens een wandeling langs de Sliksloot. Of je eet je broodje op een bankje langs het water.’

Ook na de sanering blijft periodieke monitoring de standaard. Het is onderdeel van de maatregelen om de damwand weer 50 jaar mee te laten gaan. Een belangrijke stap in de richting van het uiteindelijke doel: het omtoveren van het braakliggende terrein naar een waardevol bedrijventerrein voor Krimpense ondernemers.

Meer informatie

Meer weten over de damwandberekeningen en de geschiedenis van de damwanden? Bekijk de factsheet en het volledige overzicht van de rapportages damwandconstructie.