Skip to main content

Stormpolderdijk maakt zich op voor volgende fase

4 maart 2022

Midden in de drukke Rotterdamse regio ligt een gebied van zo’n zes hectare te wachten op een nieuwe bestemming. De Stormpolderdijk lijkt er verlaten bij te liggen, maar niets is minder waar. Hier wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van een aanvullende bodemsanering. Het doel: herontwikkeling van het terrein tot een gebied met maatschappelijke waarde. Geen overbodige luxe voor de gemeente Krimpen aan den IJssel, waar ruimte schaars is en bedrijven zoeken naar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden.

Arthur interviewHet is een flinke klus, want de vervuilde grond en de oude ondergrondse funderingen en kelders op het voormalige EMK-terrein moeten opgeruimd worden – op de juiste manier en zoveel als mogelijk. Daarvoor gelden strenge regels. Maar ook nieuwe inzichten spelen een rol. Arthur van de Velde, adviseur van het projectteam Stormpolderdijk, vertelt.

‘De bodem van dit terrein is met name in de jaren 70 en 80 flink vervuild door de diverse bedrijven die hier in het verleden actief zijn geweest. Maar ook door de voorgangers, het gebied kent een lange industriële voorgeschiedenis sinds 1895. Om het terrein opnieuw in gebruik te kunnen nemen, is het nodig om de oude ondergrondse funderingen te verwijderen. Tegelijkertijd wordt dan de vervuilde grond gesaneerd volgens de geldende wettelijke normen. Ook slopen we de kelders en andere restanten van bouwwerken die hier in de bodem aanwezig zijn. Een essentieel onderdeel van de aanpak om de herontwikkeling mogelijk te maken. Want zolang die er liggen, kan er bijvoorbeeld niet geheid worden voor nieuwe bebouwing.’

Thermische reiniging

Om dat voor elkaar te krijgen, hebben de betrokken partijen in 2015 een bestuurlijke overeenkomst ondertekend. Daarin staat dat er een functionele sanering komt: de verontreiniging wordt niet volledig verwijderd, maar wel zodanig aangepakt dat de locatie weer in gebruik kan worden genomen als industrieterrein.

In 2019 werd begonnen met de sanering. ‘Maar we kregen gelijk te maken met een kink in de kabel. Er zou 80.000 m3 afgegraven grond worden afgevoerd naar een grondreiniger, die de vervuilde grond onder hoge temperaturen zou reinigen. Maar toen werd de inname stilgelegd. Het bedrijf zat namelijk met een grondoverschot, omdat er onduidelijkheid was over het gereinigde eindproduct. De aanvoer van nieuwe verontreinigde grond is toen stopgezet. Ons werk lag plotsklaps stil.’

Pauze door PFAS

In dezelfde periode speelde ook de PFAS-discussie op. De Rijksoverheid stelde landelijke normen vast voor de toegestane PFAS-waarden in grond en grondwater. Ook het EMK-terrein bleek te hoge PFAS-concentraties te bevatten. De oorzaak: AVI-slakken, een restproduct uit de afvalverwerkende industrie waarmee het terrein eind jaren 80 werd opgehoogd.

‘Door al deze ontdekkingen is in de zomer van 2020 besloten een pas op de plaats te maken. We zijn gestart met een nieuwe oriëntatie: hoe kunnen we – met de kennis van nu – deze bodemsanering en herontwikkeling zo goed mogelijk aanpakken?’

Extra onderzoeken

‘Het afgelopen half jaar hebben we met name onderzoek gedaan naar de status van de damwandconstructie, onderdeel van de IBC-maatregelen van het terrein. ‘De status van de damwandconstructie is een vraagstuk dat echt leeft in de omgeving. We merken dat omwonenden zich zorgen maken over de geplande versteviging van de damwandconstructie: is die straks wel robuust genoeg? Daarom heeft een onafhankelijk kennisinstituut (Deltares) in opdracht van het ministerie een second opinion uitgevoerd. Met de uitkomsten van dit onderzoek weten we sinds kort exact hoe de damwandconstructie eraan toe is en of deze robuust genoeg is voor de komende 50 jaar.’

Zes hectare voor de regio

En de volgende stap? ‘Op 8 maart 2022 vindt een bestuurlijk overleg plaats. Betrokken overheden gaan in gesprek over de toekomst van de Stormpolderdijk. Door het extra onderzoek hebben bestuurders dan nieuwe kennis en inzichten om een weloverwogen beslissing te nemen.’ Maar één ding blijft gelijk: de brede wens om deze circa zes hectare opnieuw te ontwikkelen als industrieterrein, voor en door de regio.