Skip to main content

Update tweede fase bouwrijp maken terrein

21 december 2021

Dura Vermeer is medio november gestart met de uitvoering van het bouwrijp maken van de tweede fase van het zuidelijk terreindeel op de Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel. Dit betreft nog geen feitelijke bodemsanering. Tot aan de kerst vinden nog een aantal werkzaamheden plaats op het deel van de Stormpolderdijk waar in het verleden geen bedrijfsactiviteiten plaatsvonden.

51722853429 606e148e30 6k

Welke werkzaamheden staan nog op de rol?
We gaan buiten de saneringsvakken ontgraven voor het voorbereiden van de kabel- en leidingstrook in verband met de aanleg van de 10KV stroomkabels. Met behulp van een graafmachine zal de kabel- en leidingsleuf ontgraven worden en vrijgemaakt worden van AVI slakken. Na het verwijderen van de AVI-slakken vullen we de sleuven met aanvulzand. Deze leidingsleuven dienen voor de aanleg van de kabels en leidingen op het terrein. Tijdens de werkzaamheden voeren we omgevingsmetingen uit (geluid en luchtkwaliteit). We voeren ook nog een inspectie uit met de rioolcamera om de status van de peilbuizen vast te stellen.

Geen geuroverlast
Tijdens de werkzaamheden wordt niet gewerkt in met olie- en teerproducten verontreinigde grond. Er treedt dan ook geen uitdamping van vluchtige stoffen of geuroverlast op, omdat deze stoffen op het zuidelijke terreindeel niet voorkomen. Ook wordt er geen verontreinigde grond van de locatie afgevoerd.

Opruimen werkterrein voorafgaand aan kerstvakantie
Tot slot zullen we het werkterrein opruimen en gereed maken voor de kerstvakantie. Dura Vermeer zal in de kerstperiode van 23 december tot 10 januari geen werkzaamheden uitvoeren. In deze periode vinden wel wekelijkse inspectie rondes plaats en zullen we de grondwaterstanden monitoren. Vanaf 10 januari gaan we verder met het bouwrijp maken van het terrein.