Skip to main content

Bestuurlijk overleg verschuift

10 december 2021

Op 14 december was een bestuurlijk overleg ingepland over het project Stormpolderdijk (EMK-terrein). Bedoeld om tot een definitief besluit te komen over de voortzetting van het project. Dit overleg zou een vervolg zijn op het bestuurlijk overleg van 15 juli waarin geconstateerd is dat er nog geen definitief besluit kon worden genomen. We zijn daarvoor nog in afwachting van de verdere uitwerking van de volgende resultaten:

  • 1) Of het juridisch onderzoek van Pels Rijcken inderdaad aantoont dat gebouwd mag worden op de aanwezige en te herschikken AVI-slakken.
  • 2) Of de review die Deltares uitvoert op de damwandonderzoeken inderdaad aantoont aan dat de verbeterde damwand, zoals door Dura Vermeer uitgewerkt, voldoende robuust is.

Het juridisch onderzoek van Pels Rijcken is in oktober afgerond. De review was echter nog niet op tijd afgerond. Hierdoor kan er nog geen gedegen bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor de planning. Het bestuurlijk overleg wordt verschoven naar begin februari (ook vanwege het kerstreces).

Stand van zaken review Deltares

Nog niet alle berekeningen en onderzoeken voor de verbeterde damwandconstructie waren door Dura Vermeer afgerond. Daarom kon Deltares nog geen eindoordeel geven op de gestelde vraag in juli. In het najaar zijn de laatste technische onderzoeken afgerond, zoals het onderzoek naar de dikte van de sliblaag en de aanwezigheid van stortstenen langs de damwanden. Verder zijn er nadere berekeningen gemaakt naar de stabiliteit van de damwanden om de met de gemeente contractueel (koopcontract) overeengekomen levensduur van 50 jaar te kunnen garanderen.

Op basis van de (concept) review van Deltares heeft Fugro in opdracht van Dura Vermeer aangepaste berekeningen uitgevoerd. Hierin zijn de uitkomsten van de laatste onderzoeken meegenomen. Deze resultaten zijn 6 december opgeleverd. Op deze resultaten vindt nu nog een review plaats door het Ingenieursbureau van Rotterdam en aansluitend door Deltares. Het bestuurlijk overleg kan na die tijd worden voorbereid.

51067037591 f27568843e k