Skip to main content

Monitoring IBC-maatregelen 8 t/m 10 december

7 december 2021

Op en rond het voormalige EMK-terrein voert de VoF Geofoxx-TTE op woensdag 8 t/m vrijdag 10 december a.s. een aantal werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de maandelijkse monitoring van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Contoleren). Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

- Bemonsteren waterzuivering

- Inpeilen grondwaterstanden

- Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken.