Skip to main content

Start tweede fase bouwrijp maken terrein

17 november 2021

Dura Vermeer is woensdag 17 november gestart met het bouwrijp maken van de tweede fase van het zuidelijk terreindeel op de Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel. Dit betreft nog geen feitelijke bodemsanering. De werkzaamheden die vanaf november in uitvoering zijn, vinden plaats op het deel van de Stormpolderdijk, waar in het verleden geen bedrijfsactiviteiten plaatsvonden.

49701978583 f00c0661fd kGeen geuroverlast
Tijdens de werkzaamheden wordt niet gewerkt in met olie- en teerproducten verontreinigde grond. Er treedt dan ook geen uitdamping van vluchtige stoffen of geuroverlast op, omdat deze stoffen op het zuidelijke terreindeel niet voorkomen. Ook wordt er geen verontreinigde grond van de locatie afgevoerd.

Welke werkzaamheden vinden plaats?
Op het gedeelte van de toekomstige kabel- en leidingstrook is asfalt verwijderd. Het vrijkomende asfalt en puin slaan we tijdelijk op locatie op. In het nieuwe jaar voeren we het af naar een verwerker. Voor de toekomstige kabels en leidingen en wegen graven we sleuven. De sleuven vullen we met schoon zand aan. Deze werkzaamheden vinden nu plaats met het oog op de aanleg van het nieuwe toekomstige kabel- en leidingtracé. Daarvoor is het nodig om twee kabels van 10 KV om te leggen.

Planning
De werkzaamheden duren naar verwachting tot het einde van dit jaar.