Skip to main content

Maandelijks monitoren voor een stabiele Stormpolderdijk

5 november 2021

DSC06731 01Het terrein waar tot 1980 de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) actief was, is tegenwoordig één van de werkplekken van milieukundig adviseur Roman Packbier. 

Packbier controleert, samen met zijn collega’s de isolatie- en beheersmaatregel van het EMK-terrein. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door de isolatie blijft de verontreiniging op z’n plek en is er een beheersbare situatie ontstaan. Om die stabiel te houden, is het belangrijk dat het terrein regelmatig wordt gecontroleerd.

Onderdeel van de controle is een inspectie van de instandhouding van de damwanden rondom het gebied en van de bovenafdichting van het terrein. Ook worden de grondwaterstanden in de gaten gehouden. Eén keer per jaar onderzoeken Packbier en zijn collega’s bovendien de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.

 

Maandelijkse peiling
Packbier vertelt: ‘Sinds 2019 voert Geofoxx dit werk uit. Onderdeel daarvan is de maandelijkse ronde over het terrein door een milieukundig begeleider. Dat is een flinke klus: mijn collega is er een hele dag mee bezig. Hij peilt onder meer de grondwaterstanden langs de damwand via een meetnet van vijftien peilbuizen. Dat is belangrijk, want een te hoge grondwaterstand kan leiden tot een te hoge druk op de damwand.

Ook rondom het EMK-terrein worden de grondwaterstanden gecontroleerd. Daarnaast houden Packbier en zijn collega’s in de gaten dat het vervuilde water zich niet buiten het terrein verspreidt. ‘De plekken waar we dat doen kun je herkennen aan de zogenaamde straatpotten. Dat zijn gele of blauwe plastic deksels die je tegenkomt in de buurt van het EMK-terrein. Bijvoorbeeld in de berm, of in de weg’, legt hij uit. ‘We verwijderen het deksel van de straatpot, peilen de grondwaterstand in de peilbuis die eronder zit en plaatsen het deksel weer terug.’

Voor de jaarlijkse kwaliteitscontrole van het grondwater worden monsters genomen op en rond de locatie. Ook het oppervlaktewater wordt elk jaar op twee plekken onderzocht: in de Hollandse IJssel en in de Sliksloot.

DSC06733 01Onderzoek in het lab
De monsters uit de Stormpolderdijk worden opgestuurd naar een laboratorium en daar onderzocht. Het lab test ze op een breed pakket aan stoffen, zoals olie en aromaten. Maar bijvoorbeeld ook op PFAS, de stoffen die in de anti-aanbaklaag van je koekenpan zitten, en op PAK’s: de stoffen die ook vrijkomen bij het aanbranden van eten.

‘Het duurt een dag of vijf voor we de uitkomsten ontvangen. Die analyseer en beoordeel ik. De resultaten gaan vervolgens ook naar Dura Vermeer, de aannemer, en de DCMR. De resultaten zijn ook gewoon openbaar. Op deze website vind je de meetresultaten tot 2005 terug. Van de waterkwaliteit, maar ook van de grondwaterstanden, de waterzuivering en de terreininspecties.’

Stabiele kwaliteit
Naast het maandelijkse en jaarlijkse monitoringswerk maakt Packbier wekelijks een ronde over het EMK-terrein, samen met de aannemer. Ze doen een veiligheidscheck en controleren of de situatie op dat moment geen gezondheidsrisico’s oplevert. Ze voeren dan ook een technisch overleg over de stand van zaken: wat speelt er op dit moment en waar moeten we mee aan de slag?

Veel bijzonderheden leveren die vragen nu niet op. ‘Want het water heeft op dit moment een stabiele kwaliteit en ook het waterpeil laat weinig wisselingen zien’, zegt Packbier. ‘De cijfers zijn constant en dat is goed nieuws. Tegelijkertijd kijk ik uit naar de start van de sanering van het EMK-terrein. Dan begint het échte werk!’