Skip to main content

Een dag op de Stormpolderdijk: van oranje jas tot overleg en rapportage

22 oktober 2021

DV boysHet EMK-terrein in de Stormpolder ligt er het grootste deel van de tijd rustig bij. Wat je niet ziet, is dat hier dagelijks wordt gewerkt aan het onderhoud en de ontwikkeling van het projectgebied. Wat dat precies inhoudt? Omgevingsmanager Marco Endert en bodemadviseur Richard Donkervliet van Dura Vermeer vertellen erover vanuit hun kantoor aan de Schaardijk.

 

 

Bouwbedrijf Dura Vermeer voert de sanering en herontwikkeling van het EMK-terrein uit. Met die opdracht is het bedrijf in 2018 begonnen, maar in de zomer van 2019 werd het werk gestaakt. Reden: een aantal onvoorziene omstandigheden; de verontreinigde grond kon niet afgevoerd worden naar de thermische reiniger en was er meer verontreiniging in de diepte aangetoond. Verder was er een probleem met PFAS in het grondwater. Sindsdien ligt de sanering tijdelijk stil, maar voor de medewerkers van Dura Vermeer is er genoeg werk aan de winkel.

Donkervliet vertelt: ‘De saneringswerkzaamheden staan “on hold”, maar dat betekent niet dat je dit terrein kunt laten voor wat het is, weg kunt gaan en weer terug kunt komen als de sanering weer wordt opgestart. Het projectgebied moet onderhouden worden. Daar zorgen wij voor.’

Oranje jassen
Het onderhoud van het EMK-terrein is nodig om de bodemverontreiniging op z’n plek te houden (met de zogenaamde IBC-maatregel). Daarom maken Endert, Donkervliet en hun collega’s tweemaal per week een inspectie- en controleronde over het terrein. Endert legt uit: ‘Dan trekken we onze oranje jassen aan en doen we diverse metingen. We checken de lucht- en waterkwaliteit en controleren het werkterrein: zijn alle hekken dicht en ligt er geen afval op de grond? Ook peilen we de grondwaterstanden. Zou het grondwater te hoog staan, dan raakt de damwand om het terrein overbelast en kan de wand buigen. In het ergste geval kan dat ertoe leiden dat er verontreinigd grondwater zou kunnen weglekken. Dat willen we natuurlijk ten alle tijden voorkomen. Daarom zijn er afspraken gemaakt om het grondwaterpeil te beheersen.’

Extra pomp
Dat het onderhoud niet overbodig is, bleek deze zomer. De hevige regenval van mei dit jaar maakte het lastig om de waterhuishouding op orde te houden. Het huidige IBC-systeem, waarbij de vervuilde grond wordt geïsoleerd, beheerst en gecontroleerd, is niet ingericht op het verwerken van extreme neerslag. De grondwaterstanden liepen plaatselijk op boven 1,5 meter boven NAP, wat ongewenst is. Endert: ‘We hebben direct maatregelen genomen. Een extra bemalingspomp zorgt nu voor extra grondwateronttrekking en het grondwaterpeil is weer op orde.’

Wantrouwen
Endert begrijpt dat zo’n extra pomp ook andere gedachten bij omwonenden kan oproepen. ‘Ik maak regelmatig een rondje langs omwonenden en ondernemers in de buurt. Ik merk dat zij soms wantrouwend zijn. Zo’n extra pomp zorgt al gauw voor de gedachte: zie je wel, de damwand buigt weer te veel uit, hij is aan het bezwijken. Dat is jammer, want we doen hard ons best om het hier veilig te houden én daar open en eerlijk over te communiceren. Mijn collega’s en ik willen duidelijk zijn over wat we hier doen.’

Werkzaamheden op een rij
Daarom kondigt het team op www.stormpolderdijk.nl alle werkzaamheden aan die binnenkort staan te gebeuren. Daar staat bij wat voor overlast die mogelijk opleveren, zoals geur, geluid of trillingen. ‘Dat deden we bij de plaatsing van de extra pomp, maar ook bij alle andere werkzaamheden. Vorige maand werd er bijvoorbeeld een camera-inspectie van de peilbuizen uitgevoerd. Dan leggen we uit wat het doel daarvan is. En we plaatsen er een foto bij van de bus die daarvoor het terrein op moet, zodat omwonenden weten wat ze kunnen verwachten’, aldus Endert.

Meer dan 25 vergunningen
Maar Endert en Donkervliet doen meer. ‘Een groot deel van ons werk doen we binnen, in ons kantoor aan de Schaardijk’, vertelt Donkervliet. ‘We werken hier inmiddels met meer dan 25 vergunningen, dus je kunt je voorstellen dat daar veel overleg en afstemming bij komen kijken. We spreken regelmatig met ambtenaren van DCMR Milieudienst Rijnmond, Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Verder leveren de omgevings- en grondwatermetingen veel data op. Daarvan maken we periodieke rapportages, deze worden aan de verschillende vergunning verleende instantie overlegd. En we denken mee met de planvorming voor de herstart van de sanering van het gebied. Want de bodem saneren, dat is nog steeds het doel waar we naartoe werken. Daarom zijn we continu in opperste staat van paraatheid. Als de schep uiteindelijk de grond in mag, hebben wij er in ieder geval voor gezorgd dat alles klaarstaat.’

Foto's hieronder: links Marco Endert, rechts Richard Donkervliet

Marco Richard