Skip to main content

Adviesbrief DCMR met rapportages verificatieonderzoeken beschikbaar

20 september 2021

De DCMR heeft via een adviesbrief laten weten hoe ze de memo "Wijziging verontreinigingssituatie" van 28 juli 2021 beoordelen in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). In de adviesbrief staat dat:

  • - de conclusies in de memo voldoen aan het bodemsaneringsbeleid van de provincie Zuid-Holland;

- de resultaten van de verificatieonderzoeken, die als bijlage van de memo van 28 juli 2021 zijn aangeboden, dienen te worden meegenomen in de verder uit te werken saneringsvariant in het nog in te dienen saneringsplan.

Wat is er door de DCMR beoordeeld?

Op 3 augustus 2021 is bij de DCMR een melding ingediend door het ministerie van IenW met het verzoek om een door het projectteam Stormpolderdijk opgestelde memo over de wijziging verontreinigingssituatie met bijlagen te beoordelen inclusief vier door Dura Vermeer opgestelde rapporten. Het betreft de volgende rapporten:

- Het rapport “Verificatie en afperkend bodemonderzoek EMK terrein te Krimpen a/d IJssel” versie 1.0 van 21 januari 2019 met kenmerk 02R17197-00024.DOCX;

- Het rapport “Aanvullend bodemonderzoek begrenzing vakken 3b en 6 EMK terrein te Krimpen a/d IJssel” versie 1.0 van 15 april 2020 met kenmerk 02R17197-0897;

- Het rapport “Aanvullend bodemonderzoek vak 5 EMK terrein te Krimpen a/d IJssel” versie 1.0 van 12 juni 2020 met kenmerk 02R17197-0957;

- Het rapport “Specifiek indicatief bodemonderzoek vakken 1 t/m 6 EMK terrein te Krimpen a/d IJssel” versie 2.0 van 7 november 2020 met kenmerk 02R17197-01130.

Meer lezen?
De uitgebreide adviesbrief is met alle onderliggende stukken beschikbaar op deze website onder de knop rapporten/rapportages bodemonderzoek.