Skip to main content

Geplande werkzaamheden week 38

16 september 2021

camerainspectieIn week 38 zijn de volgende werkzaamheden gepland:

  • Camera inspectie peilbuizen

Op 21 september zal een camera inspectie worden uitgevoerd in een aantal peilbuizen. Hierbij gaat een zogeheten riool inspectie camera vanuit een busje (zie foto) de peilbuis in . We voeren deze inspectie uit om de kwaliteit van de peilbuizen vast te stellen, voordat deze worden dichtgemaakt met een zwelklei.

Onderzoek waterbodem langs EMK-terrein in de Hollandsche IJssel en Sliksloot        

werkschipVan 22 tot 24 september gaat een werkschip met boorstelling (zie foto) onderzoek doen naar de waterbodem langs het EMK terrein in de IJssel en de sliksloot. Het onderzoek is bedoeld om vast te stellen wat de dikte is van de sliblaag in de watergangen. Ook wordt vastgesteld of er stortsteen aanwezig is op de waterbodem.

Bij zowel het uitvoeren van de inspectie en het uitvoeren van het onderzoek naar de waterbodem wordt geen overlast voor omwonenden verwacht.