Skip to main content

MONITORING IBC-MAATREGELEN OP vrijdag 27 augustus

24 augustus 2021

Op en rond het voormalige EMK-terrein voert de VoF Geofoxx-TTE op vrijdag 27 augustus a.s. een aantal werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de maandelijkse monitoring van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Contoleren). Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

- Bemonsteren waterzuivering

- Inpeilen grondwaterstanden

- Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden duren de hele dag. De werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken.