Skip to main content

Rapportage monitoring IBC-maatregel juni 2019 – december 2020

20 augustus 2021

De rapportage over de werking en controle van de IBC-maatregelen in de periode juni 2019 t/m december 2020 is in juli aangeleverd aan de DCMR en is nu beschikbaar op deze website als downloadbare pdf. In deze rapportage is een uitgebreide beschrijving van de huidige IBC-maatregel opgenomen. De DCMR heeft de rapportage positief beoordeeld in een adviesbrief van 18 augustus: de conclusies en aanbevelingen in het beoordeelde rapport voldoen aan het bodemsaneringsbeleid van de gemeente.

Monitoring 2021De werking van de IBC-maatregel wordt gecontroleerd door:

- Het monitoren van de grondwaterstanden langs de damwand.

- Het monitoren van de onttrekkingsdebieten.

- Het monitoren van de werking van de waterzuivering door middel van analyses van het effluent.

- De jaarlijkse monitoring van de waterkwaliteit zowel binnen als direct buiten de IBC-maatregel.

De werking en controle daarop is vastgelegd in jaarrapportages. Deze rapportages zijn allen terug te vinden op deze website onder de knop archief/monitoringsrapportages.