Skip to main content

DCMR start verbeterprogramma toezicht EMK-terrein

6 augustus 2021

DCMR houdt toezicht op de uitvoering, meldingen van klachten, de indirecte lozing van de waterzuivering en op de IBC-maatregelen (isoleren, beheersen en controleren) bij de bodemsanering van het EMK-terrein. Via de Wet openbaarheid van bestuur is door belanghebbenden informatie opgevraagd over dit toezicht. Zelf heeft DCMR naar aanleiding daarvan ook de zaken op een rij gezet. Conclusie was dat er een aantal dingen niet goed is gegaan.

Lees hier het hele nieuwsbericht van de DCMR op haar webstie.