20 juli 2018

DCMR ontvangt de offertes van de vijf aannemers, die in het voortraject zijn geselecteerd, om een aanbieding te mogen doen.