Contact

De Opdrachtgever, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), heeft twee regievoerders aangesteld, die tot taak hebben erop toe te zien dat het werk volgens de contractueel overeengekomen afspraken, wordt uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het projectkantoor aan de Schaardijk 54 op de Stormpolder.

Mirjam Prins, tevens voorzitter van de Klankbordgroep Stormpolderdijk
mirjamprins@stormpolderdijk.nl
06 – 1508 4119

Robbert Brandt
robbert.brandt@live.com
06 – 5589 4746