Hartelijk welkom op de officiële projectwebsite van het project Stormpolderdijk!

Deze website is het enige formele communicatiekanaal, waarmee u door de opdrachtgever en de opdrachtnemer op de hoogte wordt gehouden van allerhande zaken rondom het project. De opdrachtgever is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, tevens eigenaar van het voormalige EMK-terrein. De opdrachtnemer is de Dura Vermeer, de aannemer die de bodemsanering gaat uitvoeren, het gesaneerde terrein bouwrijp maakt en de damwandconstructie ter hand neemt.

Het Ministerie heeft twee regievoerders aangesteld. Zij hebben de opdracht gekregen om ervoor te zorgen, dat de aannemer de werkzaamheden uitvoert volgens de contractuele afspraken. Daarbij staat een veilige uitvoering zonder gezondheidsrisico’s voorop. De regievoerders worden daarbij ondersteund door technisch adviseurs van de combinatie Geofoxx-TTE, bij velen beter bekend als de VoF en het Ingenieursbureau Krimpenerwaard, het IBKW.

Wij vinden het belangrijk om een goede relatie op te bouwen met de omgeving  en snel te kunnen schakelen met de aannemer. Wij zijn dan ook blij met ons projectkantoor aan de Schaardijk 54. Vooralsnog zijn we hier iedere donderdag aanwezig. U bent daar van harte welkom. Wel bevelen we aan van te voren even te bellen.

Robbert Brandt, robbert.brandt@live.com, 06 – 5589 4746
Mirjam Prins, mirjamprins@stormpolderdijk.nl, 06 – 1508 4119