Digitale nieuwsbrieven Stormpolderdijk

 

De eerste nieuwsbrief voor de omwonenden van de Stormpolderdijk, nu nog op papier verspreid in de kerstvakantie 2018: 2018-12 Nieuwsbrief omwonenden (papier).
Let op: de termijn om aan het omgevingsonderzoek te kunnen meedoen, is afgesloten!