Aankomende drie weken, tussen maandag 6 mei en vrijdag 24 mei 2019, voert Dura Vermeer diverse werkzaamheden uit op de Stormpolderdijk.

Plaatsen loods
Op de inmiddels gesaneerde voormalige gemeentewerf wordt vanaf 6 mei een loods opgebouwd. Deze zogeheten Romney-loods heeft een afmeting van 40 bij 20 meter en is 5 meter hoog. De loods dient als toekomstige behuizing voor de later te plaatsen grondwaterzuiveringsinstallatie. De Romney-loods wordt in delen met gewone vrachtwagens aangevoerd. Extra verkeershinder wordt niet verwacht.

Sonderingen
Er worden circa 20 sonderingen uitgevoerd om de bodemlagen in kaart te brengen. Het sonderen gebeurt met een sondeerwagen. Voorafgaand aan de sonderingen boort een sonische boorstelling de gaten voor. Over het algemeen zal de omgeving hier weinig van merken; overlast wordt dan ook niet verwacht. Wél kan er enig geluidshinder optreden bij het doorboren van het asfalt, dat voorafgaande aan het sonderen nodig is op de 20 sondeerlocaties.