Asfalt breken voor transport
Van Maandag, 18 Mei 2020
Tot Dinsdag, 19 Mei 2020
Locatie  EMK
 

Afgelopen periode is de bovenlaag van het asfalt van de bouwrijpmaakfase gefreesd. Het freesmateriaal is per schip afgevoerd voor hergebruik naar de asfaltmolen de Eem.
De onderlaag met restanten aan asfalt is inmiddels in depot gezet op locatie.
Het materiaal dat uit de breker komt wordt middels transportbanden in een schip geladen en wordt ook afgevoerd naar de asfaltmolen de Eem.
Naar verwachting duren de werkzaamheden 1 werkdag.

 

Overlast verwacht   
geur nee
geluid beperkt
stof beperkt
trillingen nee
licht nee