Aanvullend onderzoek lengte damwand
Van Woensdag, 06 November 2019
Tot Donderdag, 07 November 2019
Locatie  EMK
 

In week 45 start Dura Vermeer met het onderzoek naar de lengte van de huidige damwand langs de Sliksloot.
Dit onderzoek wordt vanuit een zogeheten kraanbak (zie foto’s in de bijlage) op het EMK terrein uitgevoerd. Op drietal locaties wordt vanuit kraanbak met handsondering aan de binnenkant van de damwand in de grondgedrukt om de aanwezige damwandlengte te detecteren.

Dit onderzoek wordt als volgt uitgevoerd:
a. Uitzetten locatie H, G en Zinker;
b. Verwijderen deksloven;
c. Vrijmaken asfalt langs de damwand;
d. Bevestigen sondeerbak aan de kraan;
e. Bevestigen bakloodrecht op de damwand;
f. Sonderen langs de damwand middels de magnetometer.

 

Overlast verwacht   
geur nee
geluid beperkt
stof nee
trillingen nee
licht nee

 

20191022 aanvullend onderzoek damwand