Ingraven interceptiedrain; planning nog niet bekend
Van Maandag, 06 Januari 2020
Tot Vrijdag, 10 Januari 2020
Locatie  EMK
 

Ingraven van drainage buizen die er voor zorgen dat de grondwaterstand buiten het EMK-terrein verder verlaagd wordt. Na het aanbrengen van de drainagebuizen middels een graafmachine wordt het maaiveld weer netjes afgwerkt. Het vrijkomende schone water kan rechtstreeks geloosd worden op de Sliksloot.

 

Overlast verwacht   
geur nee
geluid beperkt
stof nee
trillingen nee
licht nee