Van EMK naar Stormpolderdijk

Als het terrein eind 2021 bouwrijp is gemaakt na de functionele bodemsanering, biedt het vele kansen. De gemeente wil dat in deze volledig vernieuwde, groene omgeving bedrijven de mogelijkheid krijgen om zich te vestigen. Zie de impressie hieronder. Het is de verwachting dat in 2019 de eerste bedrijfskavels aan de Stormpolderdijk kunnen worden verkocht.

 

Bestemmingsplan

De gemeente heeft voor het terrein en een aantal direct daaraan grenzende percelen een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Uiteraard blijft de bestemming van deze omgeving bedrijvigheid. In het nieuwe plan zijn aanpassingen doorgevoerd in de infrastructuur, wordt het mogelijk om een langshaven te creëren en komt er ruimte voor een groengebied.

U kunt het bestemmingsplan inzien  op het tabblad ‘Documenten‘.