Planning voor website versie 20220310 v2

Voorbereidende werkzaamheden verlaagde terreindeel
Van Maandag, 09 Januari 2023
Tot Vrijdag, 03 Februari 2023
 
 

Dit betreft een voorlopige globale planning. Zodra de werkzaamheden definitief zijn ingepland wordt deze planning geactualiseerd.

 

Ter voorbereiding van de ophoging van het verlaagde terreindeel wordt een ontlastsleuf langs de rand van het terrein gegraven. Daarnaast wordt binnen het verlaagde terreindeel grond herschikt.

 

Overlast verwacht   
geur nee
geluid nee
stof nee
trillingen nee
licht nee