Planning voor website versie 20220310 v2

Ophogen verlaagde terreindeel
Van Maandag, 06 Maart 2023
Tot Vrijdag, 20 December 2024
 
 

Dit betreft een voorlopige globale planning. Zodra de werkzaamheden definitief zijn ingepland wordt deze planning geactualiseerd.

 

Nadat de verticale drainage is aangebracht wordt gestart met de ophoging van het verlaagde terreindeel. In lagen van 0,5 meter wordt het terrein elke 2 weken opgehoogd met 1.500 m3 grond. De grond wordt om de 2 weken aangevoerd met 60 vrachtwagens verdeeld over 2 dagen. Naar verwachting zal dit transport niet tot verkeersoverlast in de omgeving leiden.

 

Overlast verwacht   
geur nee
geluid nee
stof nee
trillingen nee
licht nee