Planning voor website versie 20220310 v2

Onderzoek ankerscherm damwand Sliksloot
Van Woensdag, 13 Oktober 2021 -  08:00
Tot Vrijdag, 15 Oktober 2021 - 17:00
 
 

Van 13 t/m 15 oktober doet Dura Vermeer onderzoek naar het ankerscherm van de damwand. Het onderzoek vindt plaats met een rupskraan. Voorafgaand aan het onderzoek wordt het asfalt schoongemaakt met een zuigveeg auto. Vervolgens wordt het asfalt ingezaagd om het te kunnen verwijderen. Daarna wordt het ankerscherm opgezocht en ingemeten.

 

Geen geuroverlast verwacht

De graafwerkzaamheden bevinden zich in de schone ophooglaag. Daarom verwachten we geen geuroverlast voor omwonenden. Luchtkwaliteitsmetingen worden ingezet om vast te stellen of de normen niet overschreden worden. Om de hinder te beperken zullen containers tussen de ontgraving en de sliksloot worden geplaatst. Na het inmeten van het ankerscherm vullen we alles weer aan.

 

Overlast verwacht   
geur nee
geluid nee
stof nee
trillingen nee
licht nee