Planning voor website versie 20210301 met kader

Aanbrengen waterkeringen op asfalt t.b.v. opvangen regenwater
Van Maandag, 19 Juli 2021 -  08:00
Tot Vrijdag, 23 Juli 2021 - 17:00
 
 

Om te voorkomen dat regenwater vanaf het asfalt het onverharde terreindeel (reeds bouwrijp gemaakte deel van de IBC-locatie) instroomt worden waterkeringen (dijkjes) op de randen van het asfalt aangebracht. Dit opgevangen regenwater wordt via een drain (afvoerpijp) via de bestaande regenwaterafvoer geloosd. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een mobiele graafmachine en een vrachtauto. 

 

Overlast verwacht   
geur nee
geluid nee
stof nee
trillingen nee
licht nee