Planning voor website versie 20210301 met kader

Sondeerwerkzaamheden verlaagde deel gemeenteterrein
Vrijdag, 11 Juni 2021, 08:00 - 17:00
 
 

Wijze van uitvoering: middels een sodeertruck (vrachtwagen op rupsen)

 

Overlast verwacht   
geur nee
geluid nee
stof nee
trillingen nee
licht nee