Planning voor website versie 20210301 met kader

Lokaliseren/verwijderen ondergrondse obstakels laaggelegen terrein en toetsen verdichting
Van Woensdag, 31 Maart 2021
Tot Vrijdag, 02 April 2021
 
 

Middels een graafmachine met trilblok zal een stalen H-balk in de grond worden getrild om de obstakels te lokaliseren. Na lokalisatie zal worden overgegaan tot het verwijderen van de obstakels. Tevens zal er op het laaggelegen terrein een aantal proefsleuven worden gegegraven om de verdichting aan te tonen

 

Overlast verwacht   
geur nee
geluid nee
stof nee
trillingen ja
licht nee